Prace Grupy są finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności