10 spotkań służących wymianie doświadczeń

dyskusje z dziewięcioma ekspertami i ekspertkami

realizacja badania na temat pozyskiwania informacji

potrzebnych do podejmowania decyzji w sprawach lokalnych

na grupie 1000 respondentów i respondentek

stworzenie biblioteki materiałów grupy, którymi będziemy sukcesywnie

dzielić się na tej stronie

 

W 2020 r. Grupa spotkała się łącznie kilkanaście razy.  Gośćmi spotkań merytorycznych byli: Anna Mierzyńska (wyzwania cyfrowe w mediach społecznościowych), Beata Biel (walka z dezinformacją), Edwin Bendyk (świat i wyzwania cyfrowe po pandemii), Wojciech Bogusz (bezpieczeństwo cyfrowe organizacji pozarządowych), Wojciech Przybylski (skąd ludzie czerpią informacje do podejmowania decyzji w sprawach lokalnych), Jacek Pyżalski (cyfrowe wyzwania edukacji), Dawid Szarański (jak organizować wydarzenia online), Piotr Henzler (warsztat o tym, jak prowadzić warsztaty online).

Latem 2020 roku zaczęliśmy namysł nad pierwszym badaniem grupy. Chcieliśmy przyjrzeć się, skąd Polki i Polacy czerpią informacje do podejmowania decyzji w sprawach lokalnych. Kierownikiem  badania był dr Piotr Toczyski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie). Badanie na grupie 1000 respondentów i respondentek przeprowadziliśmy w grudniu i styczniu. Z jego wynikami możesz się zapoznać tutaj [link]