Centrum Edukacji Obywatelskiej. Organizację reprezentują: Katarzyna Grubek, Alicja Pacewicz, Sylwia Domagała, Weronika Rzeżutka,

Fundacja Edukacja dla Demokracji. Organizację reprezentuje: Agnieszka Świeczka

Fundacja Liderzy Przemian. Organizację reprezentuje: Agata Wierzbowska-Miazga

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Organizację reprezentują: Jacek Królikowski i Joanna Wcisło

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizację reprezentują: Agnieszka Senk,     Katarzyna Sadło

Fundacja Szkoła z Klasą. Organizację reprezentują: Agnieszka Chmielecka i Alicja Pacewicz

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Organizację reprezentuje: Jakub Dziok,

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Organizację reprezentują: Maciej Makulski, Radosław Jasiński

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Organizację reprezentuje: Aleksandra Skorżyńska-Surowiec, Anna Nowak 

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Organizację reprezentuje: Joanna Kowalska

Stowarzyszenie Klon/Jawor. Organizację reprezentują: Monika Chrzczonowicz, Urszula Krasnodębska-Maciuła,

Szkoła Edukacji. Organizację reprezentuje: Kinga Białek

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Organizację reprezentuje: Angela Zielińska, Karolina Śmigiel

Prace grupy wspierają:

Katarzyna Białousz

Anna Obem Fundacja Panoptykon

 

Piotr Toczyski – kierownik badań Grupy