Jesteśmy zainteresowani społecznymi oraz edukacyjnymi konsekwencjami procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni cyfrowej, które mają wpływ na naszą codzienność.

Motywem wiodącym działań Grupy jest poszukiwanie skutecznych przeciwdziałań na zagrożenia cyfrowe takie jak dezinformacja, bańki informacyjne, ataki cyfrowe na osoby i instytucje. Mówiąc o wyzwaniach cyfrowych mamy również na myśli równie szanse, w tym te związane z rozwojem nowych kompetencji osób i instytucji oraz podnoszeniem dostępności i jakości edukacji dzięki wykorzystaniu nowych technologii.

Szukamy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak uczyć krytycznego myślenia?
  • Jak rozwijać kompetencje medialne i cyfrowe?
  • Jak ułatwić obywatelom i obywatelkom oraz społecznościom lokalnym działanie w oparciu o trafne diagnozy problemów?

Robimy to poprzez:

  • Realizację i popularyzację badań
  • Dzielenie się wiedzą wśród organizacji i ludzi sektora pozarządowego oraz grup docelowych członków Grupy.

Grupa ds. Wyzwań Cyfrowych to nieformalna platforma organizacji pozarządowych, zainicjowana i wspierana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Inicjatorami Grupy byli:

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Liderzy Przemian

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Szkoła z Klasą

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Szkoła Edukacji

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”

Prace grupy wspierają:

Katarzyna Białousz

Anna Obem, Fundacja Panoptykon

Piotr Toczyski, APS im. M. Grzegorzewskiej – kierownik badań Grupy

 

Podstawowym sposobem działania Grupy są cykliczne spotkania, podczas których podejmujemy dyskusję na wybrany aspekt otaczającej nas rzeczywistości cyfrowej. Często towarzyszą nam eksperci z danej dziedziny, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Każdemu spotkaniu towarzyszy wymiana pomysłów i inspiracji do praktycznych działań, które mogą podjąć organizacje członkowskie samodzielnie lub we współpracy z innymi. Dzięki temu lepiej rozumiemy, jakie obszary są już lepiej zagospodarowane, a gdzie wymagana jest większa aktywność podmiotów społecznych. 

Identyfikujemy również obszary, które wymagają lepszego zbadania i opisania.  W 2020 r. zrealizowaliśmy pilotażowy projekt badawczy dotyczący źródeł informacji Polek i Polaków w ważnych sprawach lokalnych. Więcej o badaniu dowiesz się tutaj.

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. Jeśli Twoja organizacja realizuje lub zamierza działania w podobnych obszarach, chce poszerzyć perspektywę na tematy związane z cyfryzacją albo widzi potencjał do współpracy, skontaktuj się z nami!