Grupa Do Spraw Wyzwań Cyfrowych to nieformalna platforma organizacji pozarządowych, zainicjowana oraz wspierana przez Polsko-Amerykańską Fundacji Wolności.

Jesteśmy zainteresowani społecznymi oraz edukacyjnymi konsekwencjami procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni cyfrowej, które mają wpływ na naszą codzienność.

Motywem wiodącym działań Grupy jest poszukiwanie skutecznych przeciwdziałań na zagrożenia cyfrowe takie jak dezinformacja, bańki informacyjne, ataki cyfrowe na osoby i instytucje. Mówiąc o wyzwaniach cyfrowych mamy również na myśli równie szanse, w tym te związane z rozwojem nowych kompetencji osób i instytucji oraz podnoszeniem dostępności i jakości edukacji dzięki wykorzystaniu nowych technologii.

Szukamy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak uczyć krytycznego myślenia?
  • Jak rozwijać kompetencje medialne i cyfrowe?
  • Jak ułatwić obywatelom i obywatelkom oraz społecznościom lokalnym działanie w oparciu o trafne diagnozy problemów?

Robimy to poprzez:

  • Realizację i popularyzację badań
  • Dzielenie się wiedzą wśród organizacji i ludzi sektora pozarządowego oraz grup docelowych członków Grupy.