FAKT CZY FAKE. JAK DEMASKOWAĆ FAŁSZYWE DONIESIENIA?

przez Hanka Nowicka

Fałszywe doniesienia generowane przez nieuczciwe serwisy z wiadomościami stają się plagą. Fake newsy – pod postacią tekstów, zdjęć albo filmów wideo – to materiały, w których fragmenty informacji zostają świadomie przemilczane albo wyolbrzymiane, zdjęcia lub nagrania wideo poddawane są manipulacji albo prezentuje się je bez uwzględnienia ich prawdziwego kontekstu. Celem tych fałszywych doniesień jest wygenerowanie…