To kolejne badanie grupy poświęcone temu, skąd czerpiemy ważne dla nas lokalnie informacje. Tym razem jednak – reprezentatywne. Wyniki pokazują, że rodzina i znajomi są dla nas w sprawach lokalnych ważniejszym źródłem informacji niż urzędnik, nauczyciel czy ksiądz.

 

Badanie pokazuje z jednej strony siłę działania banki informacyjnej. Z drugiej – znaczenie, jakie ma propaganda szeptana. Choć organizacje pozarządowe koncentrują się dziś mocno na różnych formach promocji, to ta przekazywana z ust do ust ma się dobrze i może być nadal skuteczna, zwłaszcza w małych społecznościach.

 

Raport z badania zrealizowanego przez Kantar Public w grudniu 2021 roku na reprezentatywnej grupie 1004 Polaków i Półek w wieku powyżej 15 lat dostępny jest tutaj.