Za wyborem tematu pierwszego badania grupy stało przekonanie, że warunkiem skutecznego przeciwdziałania dezinformacji jest posiadanie wiedzy o tym, skąd ludzie informacje czerpią. Wcześniejszy desk research pozwala nam stwierdzić, że to pierwsze tego typu badanie w Polsce. 

 

Badanie CAWI (poprosiliśmy respondentów i respondentki o samodzielne wypełnienie ankiety w formie elektronicznej), zrealizowaliśmy na panelu internetowym (osobach, które regularnie biorą udział w badaniach w sieci).

Pierwsza część badania objęła próbę n=502 respondentów i została przeprowadzona wśród mieszkańców miejscowości do 100 tys. Druga –  n=519, została zrealizowana w miejscowościach powyżej 100 tys. mieszkańców. Próba była kontrolowana pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości oraz województwa, nie była jednak reprezentatywna, dobór nie był losowy. Oznacza to, że nasze badanie traktować należy jako pierwszy krok ku wiedzy – stosunkowo duża próba pozwala postawić hipotezy i ostrożnie doszukiwać się trendów.

Poprosiliśmy respondentów między innymi o zdefiniowanie spraw, które postrzegają jako lokalne, pytaliśmy o to, skąd czerpią informacje do podejmowania decyzji w takich sprawach, czyje opinie są dla nich ważnym punktem odniesienia, czy czują się dezinformowani a jeśli tak – kto jest źródłem dezinformacji.

Raport z badania, a także komplet pozyskanych danych opublikujemy tutaj. Zainteresowanym współpracą osobom i organizacjom możemy udostępnić dane źródłowe badania. Zapraszamy do kontaktu.

W kolejnych tygodniach dzielić się będziemy materiałami pogłębiającymi wybrane aspekty badania.