Polecamy przewodnik po metodzie „Pracownie Cyfrowe”. To obrazowy i wyczerpujący opis fascynującej metody Digital Atelier. Fundacja Nowoczesna Polska stworzyła wraz z 8 innymi europejskimi ngo-sami edukacyjnymi badawczy eksperyment, w którego ramach przetestowała włoski koncept Pracowni Cyfrowych.

 

przewodnik metodologiczny

obszerność: średnia, 66 stron

szczególnie przydatne: dla edukatorów pozaszkolnych

źródło / autorstwo: Fundacja Nowoczesna Polska

Badacze i badaczki z Włoch, Portugalii, Grecji, Polski, Czech, Finlandii, Turcji i Litwy ((projekt App Your School w ramach Erasmus +) wzięli na warsztat metodologię pedagogiczną Alberto Manziego i Bruno Munariego i stworzyli nową metodę projektową, łączącą sztukę i technologie. – Mogliśmy eksperymentować z nowymi tematami, wychodząc od „starych pytań” – pisze w przewodniku Katarzyna Michalska, jedna z twórczyń metody.

Według włoskich reformatorów Digital Atelier to innowacyjne i modularne działania, łączące wykorzystanie zdolności manualnych, rzemiosło, kreatywność i technologię. Zgodnie z tą wizją technologia odgrywa rolę katalizatora: stanowi pewnego rodzaju »dywan cyfrowy«, na którym spotykają się wyobraźnia i działanie, łącząc tradycję i przyszłość, czerpiąc z ustalonych praktyk i unowocześniając je.

W praktyce Pracownia Cyfrowa to kilkugodzinny warsztat, który jest spotkaniem między wiedzą a know-how, gdzie innowacja znajduje się w centrum działań. Metoda hołduje przekonaniu, że dobrze wykształcona młodzież to taka, która jest kompetentnym użytkownikiem środowiska i narzędzi cyfrowych, ale też producentem, twórcą i projektantem.

Uczestnicy projektu App Your School zwrócili szczególną uwagę na dwie cechy tej metody. Po pierwsze, na połączenie w dialogu dwóch języków: naukowego (analitycznego) i artystycznego (wyobraźni), które razem oferują doświadczenia prowadzące do odkrycia i zachwytu. Po drugie, na nieustanny dialog między jednostką a zbiorowością, między braniem odpowiedzialności za siebie i odpowiedzialnością za grupę.

POBIERZ: PRACOWNIE CYFROWE. PRZEWODNIK PO METODZIE